Followers

Google+ Followers

Labels

Saturday, October 12, 2013

Dutch -- DOE EEN WENS: … SaLuSa GEchannelled door Laura Multidimension Ocean

DOE EEN WENS:  … SaLuSa GEchannelled door Laura Multidimension Ocean3

Lieve mensen, 
De tijden die voor jullie liggen zal je hart met tranen van vreugde en liefde vullen. De engel rijken hebben een liefdesshow voorbereid voor velen van jullie, specifiek in de lichtwerkeer en spirituele kringen. Heb geen verwachtingen van waar je leven  op zal gaan lijken en voel je niet over bezorgd als de dingen niet gaan overeenkomstig jouw plannen. Het goddelijke en jullie Hoger zelf heeft een veel groter en breder plan voor jullie, een plan dat niet kan worden begrepen door het lineaire, gewone denken, een plan die alle dimensies herenigt, al jullie levens(verleden heden en toekomstige) en zal jullie overziel herenigen.
Terwijl de buitenste wereld doorgaan zal door oorlogen en vrees geplaagd te worden, vragen wij jullie om je te richten op jullie eigen welzijn, om je licht, liefde en hulp te verspreiden aan degenen die nood hebben. Wij vragen jullie ook om  je te focussen op je eigen evenwicht en je gronding. We weten dat het tempo van leven en eisen zich voor jullie versnellen, maar, het zal een immense hulp zijn als je dagelijks tijd en ruimte voor jezelf kunt maken.
Wij hebben jullie telkens weer gevraagd om een spirituele stoffelijke groep te zoeken als dat mogelijk is en hiermee bedoelen we niet alleen een online gemeenschap. Het hoeft geen groep te zijn die verbonden is aan sterrenwezens, gewoon een groep dat jullie zal helpen je te gronden, waar ieder in liefde samen komt om enige momenten in harmonie door te  brengen in elkaars leven. Wij realiseren ons het probleem dat dit brengt aan jullie vanwege de afstand, van familie en voor andere verantwoordelijkheden, enz… maar als je je bedoeling vastlegt, zul je een plek vinden, ergens zelfs, als het maanden ver bij je weg ligt. Als je een echte wens maakt naar het universum, zal het universum zijn best doen om een passende schoen te vinden op de juiste tijd. Heb gewoon geduld.
Als oefening, vragen wij jullie om jezelf enige uren vooraf te geven of zelfs enkele dagen van te voren, en om een wens te doen. Een echte wens die je hebt, die klein of groot kan zijn, het kan een parkeerplaats vinden zijn vlak bij je werk of het kan de persoon zijn die je hart moet vinden om te helen op dit moment in de tijd. Maak die wens en geef het universum enige tijd om dit te manifesteren, denk er als een spelletje over en als een grappig experiment en heb geen verwachtingen hoe dan ook, in feite is het ’t beste om dit te vergeten als je eenmaal die wens gedaan hebt.
Als je dit experiment nuttig vindt, dan kun je de wens uitbreiden voor vrede op de Aarde en misschien voor permanente Ascentie.
Focus het licht in je, zoals altijd en de buitenste wereld zal om je heen een plek vinden.
Met onze liefdevolle genegenheid, jullie sterrenbroeders en ik, SaLuSa van Sirius, wensen jullie een prachtige tijd die komt.  Voel, merk en visualiseer je innerlijke licht, en verspreidt die over jullie stoffelijke wereld heen om de wereld te scheppen waar je in wilt leven.
Dank jullie, SaLuSa
Channel: Multidimensional Ocean
Vertaling: Winny

Copyright © Laura/ Multidimensional Ocean. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content, including the title, is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included:http://multidimensionalocean.wordpress.com/ andhttp://auroradreamflights2.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions